TIKSLAS

Siekiame pokyčio kuris padės žmonėms su negalia tapti realia, matoma, lygiaverte visuomenės dalimi. Būti politikų bei populiarumo siekiančių veikėjų įkaitais - kelių pastarųjų dešimtmečių žmonių su negalia kasdienybė. Todėl svarbu proginę žmonių su negalia "integraciją į visuomenę" pakeisti realia pagalba kviečiant įsitraukti patiems. Nes pokytį lemia ne integracija, o bendradarbiavimas, sukuria ne deklaracijos, o bendra veikla.

STEBĖTI,
ANALIZUOTI,
REFLEKTUOTI

Stebėti socialinės politikos lauką, vertinti idėjas bei sprendimus, teikti pasiūlymus atliepiančius JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

INFORMUOTI,
TELKTI,
BENDRADARBIAUTI

Be žinių neįmanomas joks pokytis, todėl svarbu siūlyti ne galutinį rezultatą, o galimybę įsitraukti į pokyčio kūrimą bendradarbiaujant.

IŠLIKTI NEPRIKLAUSOMAIS,
KONSULTUOTI,
VEIKTI

Nepriklausomybė - veikimas principingai ir atsakingai. Svarbu veikti taip, kad netapti priklausomais nuo institucinio finansavimo.

VšĮ Neįgali Lietuva.

© 2021 Visos teisės saugomos.